Kontakt

Marek Nohejl
+420 720 410 285

eurycantha@seznam.cz


Jaromír Zajíček
+420 608 502 888
Poděkování

Touto cestou bych chtěl v prvé řadě moc poděkovat Marku Nohejlovi,Vaškovi Hanzlíkovi, Michalu Plachtovi a Milanu Součkovi za jejich velmi cenné informace týkající se chovu strašilek, které promítli i do několika odborných článků či popisných textů k jednotlivým druhům na těchto stránkách, a také za možnost pořídit si fotografie strašilek z jejich chovů; Miroslavu Divokému za článek věnovaný chovu lupenitek; Martinu Strnadovi za jeho cenné rady při tvorbě těchto stránek po technické a grafické stránce a v neposlední řadě i své ženě Markétě a mým synům za to, že mně trpí to nekonečné vysedávání u počítače. Také chci poděkovat všem ostatním, které jsem nejmenoval, a kteří mi pomáhali, pomáhají či budou pomáhat při tvorbě těchto stránek. Jaromír Zajíček

Upozornění

Přestože dáváme k dispozici veřejnosti e-mailovou adresu, nesouhlasíme s jejich použitím k reklamním účelům. Nejsou určeny k příjmu nabídek služeb, zboží ani pornografie, nesmí být zařazeny do žádného komerčního seznamu adres. Použití těchto adres ke komerčním účelům bude považováno za zneužití, za které odesílatel ponese patřičnou odpovědnost.

Autorská práva

Veškerý obsah těchto stránek, včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků a fotografií (pokud to není výslovně uvedeno), je majetkem Jaromíra Zajíčka a je chráněn českými právními předpisy o ochraně autorských práv. Ke kompilaci (tedy výběru uspořádaní a seskupení) veškerého obsahu těchto stránek má výhradní právo Jaromír Zajíček a tato kompilace podléhá ochraně podle českých předpisů o autorských právech.

Jakékoli použití obsahu těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování, je přísně zakázáno bez svolení autora, kterým je Jaromír Zajíček.

Autor respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo k reprodukci Vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte jej laskavě na adrese strasilky@seznam.cz.

Autor poskytuje tyto stránky "tak jak jsou" a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek, ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou či následnou.

Autor si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek.

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

 


© 2001-2020